Jaarverslag 2020-2021

Jaarverslag seizoen 2020-2021 DEV-Arcen

Net als in het seizoen 2019-2020 was corona van invloed op het verloop van het seizoen 2020-2021. Nadat de competitie van start was gegaan eind september werd na 4 speelronden dezelfde competitie stil gelegd. Doordat het coronavirus opnieuw de kop op stak was de overheid genoodzaakt het spel, maar ook de trainingen voor de jeugd vanaf 18 jaar en de senioren stil te leggen. De jongere jeugd mocht onder voorwaarden nog wel trainen. Heel vervelend voor ons als club. Immers je wilt niets liever dan je favoriete hobby iedere week met verve beleven.

Ons 100-jarig jubileumfeest is vorig seizoen afgeblazen en er wordt door de jubileumcommissie een nieuw moment bepaald om het feest te vieren: laatste weekeinde van september 2021 wordt nu het uitgangspunt.

Voor aanvang van het voetbalseizoen neemt DEV deel aan de Maasdorpencup. Dit jaar werd die in Arcen gespeeld bij gelegenheid van ons 100-jarig bestaan. Net zoals vorig jaar werd DEV-Arcen winnaar van dit toernooi. In de finale werd SVEB verslagen met 7-0.

In het najaar van dit seizoen heeft DEV zich aangesloten bij OMNI-vereniging Arcen. In een speciale Algemene Ledenvergadering stemden een meerderheid van de aanwezige leden voor de aansluiting.

We vervolgen met de overige gebeurtenissen van het seizoen 2020-2021:

 • Bij aanvang van het seizoen worden er een teveel aan legionellabacteriën geconstateerd in het warmwatersysteem van ons clubhuis. Ondanks een automatisch spoelsysteem is het weer mis. De gemeente controleert regelmatig het water en daar is dit vastgesteld. De gemeente zal zorgdragen voor het reinigen van het warmwatersysteem.
 • De aangekondigde algemene ledenvergadering (ALV) voor 23 oktober 2020 gaat bij nader inzien niet door omdat het bestuur het onder de gegeven voorwaarden niet mogelijk acht een representatieve vergadering te houden.
 • Het inmiddels traditionele ontbijt voor onze clubscheidsrechters als dank voor hun inzet gaat dit jaar niet door i.v.m. corona. Evenzo de nieuwjaarsborrel en vrijwilligersavond. Ook andere activiteiten in ons clubhuis zoals ‘Toepen om haantjes’ of ‘pokeren’ worden niet georganiseerd omdat het clubhuis niet open mag.
 • De kantineopbrengsten lopen terug door de coronamaatregelen en het feit dat er geen wedstrijden of activiteiten zijn op het sportpark.
 • Ook de sponsoren hebben het moeilijk en zien af van hun bijdrage. Het bestuur vraagt de leden de contributie te blijven betalen en geeft aan op een later moment als alle inkomsten en uitgaven duidelijk zijn een korting of teruggaaf op de contributie te overwegen. Als vereniging komen we wellicht in aanmerking voor tegemoetkomingen die via verschillende regelingen te verwerven zijn.
 • Penningmeester Bart Lamers is samen met onze huisaccountant druk in de weer om een en ander uit te zoeken, aanvragen te verzorgen en in afwachting te zijn van het uitsluitsel. Een nieuwe activiteit waar nog geen ervaring mee is en dus veel aandacht vraagt. Op het moment dat we onderdeel worden van OMNI-vereniging Arcen vervalt onze zelfstandigheid en kunnen we geen aanspraak meer maken.   
 • Eind november werd een aangepast Sinterklaasfeest gevierd voor onze spelertjes van JO7, JO8 en JO9. Met allerlei spelletjes geënt op het feest van Sint en Piet werd de zaterdagochtend doorgebracht op de velden van ons sportpark. Als afsluiter hebben Sint en Piet een bezoekje gebracht en de getrakteerd op een snoepzak en gedicht. Een mooi evenement in deze vreemde tijd.
 • Nadat de ALV in oktober is komen te vervallen wordt er op 26 november 2020 voor het eerst in het bestaan van DEV-Arcen een online ledenvergadering gehouden. Leden kunnen zich hier voor aanmelden en ontvangen een uitnodiging om via hun telefoon, laptop of tablet deel te nemen. Het bestuur is aanwezig in het clubhuis en via een camera zijn ze zicht- en hoorbaar op telefoon, laptop of tablet van de leden. Ook de deelnemende leden zijn zicht- en hoorbaar voor het bestuur. Middels duidelijke afspraken over hoe de vergadering te voeren wordt deze afgewerkt. Naast de gebruikelijke agendapunten komt ook onder agendapunt 6. het voorstel van het bestuur aan de leden aan de orde om in te stemmen met de fusie van DEV-Arcen met 3 andere verenigingen (TCA, Jong Arcen en AV Flash) tot OMNI-vereniging Arcen. Om het voorstel aan te nemen moet 2/3 deel van de leden deelnemen aan de stemming over het voorstel. Dit aantal heeft zich niet aangemeld voor deze ALV en daarom zal het bestuur een nieuwe bijzondere ALV uitschrijven op 10 december 2020. De voorwaarde van 2/3 deel van de leden aanwezig komt dan te vervallen. Wel moet 2/3 deel van de leden voor stemmen om het voorstel aan te nemen. Dit gebeurt ook. Er worden 46 stemmen uitgebracht waarvan 2 tegen, 1 blanco en 43 voor en daarmee zal DEV-Arcen als zelfstandige vereniging op houden te bestaan en als afdeling verder gaan in de OMNI-vereniging Arcen. DEV behoudt haar eigen identiteit maar zal zich verantwoorden aan het bestuur van de OMNI-vereniging. Door de samenwerking met de andere verenigingen willen we een aantal zaken gezamenlijk gaan doen en daar voordeel uit halen.
 • De bestuurssamenstelling komt ook aan de orde tijdens de ALV van 26 november 2020. Bart Lamers is aftredend als penningmeester en stelt zich herkiesbaar. Bart wordt onder applaus herbenoemd! Het bestuur bestaat dan uit Guus Muijres (voorzitter), Bart Lamers (penningmeester), Dave Drissen (bestuurslid-jeugd), Ronald Hendrikx (bestuurslid-SVA-jubileum) en John Schinck (secretaris & voetbalzaken).
 • Dit seizoen wordt de Maasdorpencup in Arcen gespeeld. DEV neemt de organisatie ter hand als onderdeel van de jubileumactiviteiten. DEV speelt haar poulewedstrijden tegen Montagnards, Resia’42 en EWC’46 en behaalt de 1e plek in de poule. De finale wordt op zaterdagavond 22 augustus gespeeld tegen SVEB. We winnen met 7-0. Daarmee wordt voor de 2e keer op rij de Maasdorpencup gewonnen. De wedstrijd tussen 3e en 4e plaats gaat tussen SV Lottum en EWC’46: 1-4. De wedstrijd tussen 5e en 6e plaats: IVO-Resia’42: 1-0 en de wedstrijd tussen 7e en 8e: RKDSO-Montagnards: 0-3.
 • Na de Maasdorpencup vindt er op vrijdag 27 augustus een wandelvoetbaltoernooi plaats op veld 2 van ons sportpark. 8 verenigingen hebben zich aangemeld en zorgen voor een gezellig en sportief toernooi. Winnaar wordt IVO, 2e plaats: Wittenhorst, 3e Melderslo, 4e DEV, 5e Oostrum, 6e Resia, 7e Vierlingsbeek en 8e Regioteam. Een mooi initiatief dat navolging verdient.
 • Op 22 september 2020 wordt na afloop van de thuiswedstrijd tegen GFC’33 afscheid genomen van Pim Remmen als verzorger van de selectie. Pim heeft deze taak 11 jaar lang, met veel inzet en passie voor het vak, gedaan. Meerdere dagen per week was hij op het sportpark om pijntjes en kwetsuurtjes te verhelpen en ervoor te zorgen dat onze spelers zo fit mogelijk aan hun wedstrijden konden beginnen. Pim, dank je wel! De opvolging van Pim is gepoogd te organiseren met vrijwilligers uit de eigen vereniging maar dat is niet gelukt. Daarna is contact gelegd met een externe partij maar door corona en de kosten is dit geparkeerd.
 • DEV1 speelt dit seizoen in de 4e klasse G. We spelen opnieuw tegen 13 teams. De tegenstanders zijn lokaal maar ook voor een groot deel uit de regio Helden-Meijel. We starten met een thuiswedstijd tegen GFC’33. Deze wordt met 6-0 gewonnen. Daarna wordt gewonnen van Reuver en America. Vanaf begin oktober worden de wedstrijden zonder publiek gespeeld. Het clubhuis mag niet open zijn en toeschouwers zijn niet welkom.
 • Vanaf 14 oktober wordt een speelverbod door de overheid opgelegd om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het seizoen zal niet worden afgemaakt. Daar waar de regelgeving van dat moment het toelaat wordt er wel getraind door senioren en jeugd.
 • Ook in dit seizoen is Roel Verberk onze hoofdtrainer. De samenwerking is naar tevredenheid en eind oktober wordt overeenstemming bereikt om ook in het komende seizoen (2021-2022) onze hoofdtrainer te zijn. Dit wordt het 5e seizoen voor Roel als hoofdtrainer bij DEV-Arcen.
 • Op 25 maart 2021 vindt voor de 3e keer dit seizoen een online-vergadering plaats. Dit keer betreft het de Ledenvergadering. Het wordt een routine die we als bestuur niet nastreven omdat we toch liever persoonlijk in contact zijn met onze leden.
 • De jeugdcommissie is dit seizoen als volgt samengesteld: Dirk Geurts, Loek Nijveld en Stijn Haelermans namens DEV. Rob Bartels en Ton Willemsen namens RKDSO. De commissie is nog steeds op zoek naar aanvulling.
 • De technische commissie jeugd wordt gevormd door: Ralf Reutelingsperger, Bas Hoppenbrouwers, Ron Lamers en Ton Willemsen. Na dit seizoen heft deze commissie zich op.
 • We hadden dit seizoen 269 leden waarvan ca. 110 als vrijwilliger. We hadden dit seizoen 3 seniorenteams, een veteranenelftal en een team wandelvoetballers aan het spelen.
 • Bij de jeugd speelden 11 teams gecombineerd met RKDSO. Daarnaast waren onze vrouwelijke leden actief bij 2 meidenteams en een vrouwenteam van MaasDorpenOostCombinatie. Een samenwerking met leden van IVO, RKDSO, EWC, Resia en DEV.
 • Opnieuw zorgt het afbreken van de competities er voor dat er geen officiële eindstanden zijn en ook geen kampioenen worden benoemd. Dus kunnen we die ook niet vermelden in dit verslag. Dit geldt voor de senioren- en jeugdteams.
 • De staf van het 1e elftal bestond dit seizoen opnieuw uit Roel Verberk-hoofdtrainer (4e seizoen), leider Mario Valckx en Bram Timmermans als grensrechter. De leiding van DEV2 is in handen van John Hegger en Daan Beeker.
 • De nieuwjaarsbijeenkomst, die normaal begin januari van het nieuwe jaar gehouden wordt, kan dit jaar door corona niet plaats vinden. Er worden dus geen jubilarissen gehuldigd hoewel die er natuurlijk wel zijn. Als vereniging kunnen we hen niet de aandacht geven die ze verdienen. Dat is zeer jammer. Hopelijk kunnen de jubilarissen op een later moment alsnog gehuldigd worden.
 • Het wordt eentonig maar ook de jaarlijkse vrijwilligersavond is, door corona, dit seizoen opnieuw niet doorgegaan. Het clubhuis of anderszins mogen niet gebruikt worden dus is het niet mogelijk om bij elkaar te komen. We hopen snel op betere tijden!
 • We sluiten het seizoen af met een seniorentoernooi op 27 juni. Met een hoge opkomst en fantastisch weer waren de voorwaarden aanwezig om er een sportieve en gezellige ‘voetbaldag’ van te maken. De innerlijke mens werd verzorgd met een BBQ en aansluitend werd naar de EK-wedstrijd Nederland-Tsjechië gekeken. Een geslaagd evenement! Dank aan de organisatoren.

Verder willen we de volgende zaken nog even vermelden:

 • Stefan Hermans is geslaagd voor de cursus Vereniging Scheidsrechter KNVB;
 • Op 26 september 2020 vindt voor de 4e keer het wielerevenement ‘Limburgs Mooiste editie Noord’ plaats met als startlocatie De Kasteeltuinen. DEV-Arcen levert weer de nodige vrijwilligers en daarmee wordt de clubkas weer mooi gespekt. Dank hiervoor! 
 • 2 vrijwilligerstaken worden ingevuld: Dieuwe Geurts wordt coördinator Oud Papier. Hans Kusters gaat namens DEV deel nemen aan de technische commissie van het meiden- en damesvoetbal. Het bestuur is content met die invulling maar roept meteen ook haar leden op voor invulling van de andere openstaande vacatures. Deze oproep wordt gevolgd door een brief van het bestuur aan de leden op 20 juni waarin opnieuw gewezen wordt op invulling van de vrijwilligerstaken zoals die er op dat moment zijn.
 • Op 13 mei 2021 overlijdt Jan van ’t Hek. Jan speelde in de jeugd van RKDEV en stapte van daar over naar het betaald voetbal. Later was hij nog trainer van onze selectie.
 • Medio augustus hebben de jubileumcommissie van DEV100, samen met het bestuur, opnieuw moeten besluiten de festiviteiten omtrent dit jubileum uit te stellen. De ongewisse situatie over wat mogelijk is in het feestweekeinde, eind september 2021, gaf de doorslag tot dit besluit. De jubileum commissie neemt na dit besluit meteen de agenda ter hand en bepaald een nieuwe mogelijke datum voor het feest: 17, 18 en 19 juni 2021.

Als afronding mogen we opnieuw vaststellen dat het een moeizaam verenigingsjaar was. De omgang met en de effecten van de overheidsmaatregelen i.v.m. corona hebben een behoorlijke wissel getrokken op het leven, en dus ook op het verenigingsleven van DEV.

Namens het bestuur,

John Schinck
Secretaris DEV-Arcen

DEV Nieuws Overzicht