Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Opmerking
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken in te voeren in het invoerveld "E-mail".
 
Alleen als je spelend lid wordt en 11 jaar of ouder bent
Bij inlevering van dit formulier dienen alle nieuwe leden zich te legitimeren aan de hand van een kopie van een geldig
legitimatiebewijs voorzien van een pasfoto. Een kopie van dit legitimatiebewijs moet bij aanmelding worden bijgevoegd.
Verder moet je als je geen veteraanspeler wordt ook een pasfoto bijvoegen (zie hierboven).
Indien je jonger bent dan 11 jaar is dit dus allemaal niet nodig !
Als je veteraan wordt is een pasfoto niet nodig !
 
Activiteitenhistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam en plaats vorige vereniging
Verklaart hiermede in de laatste drie jaar NIET in bindende wedstrijden voor een andere voetbalvereniging is uitgekomen.
 
Akkoord automatische incasso
Automatische incasso is verplicht bij Omnivereniging Arcen
*Hierbij machtig ik Omnivereniging Arcen om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
Omnivereniging Arcen draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij Omnivereniging Arcen te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bardienst
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van Omnivereniging Arcen.
De statuten zijn hier te vinden: Statuten
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
Hierbij geeft u ook akkoord voor het enkele malen per jaar ontvangen van de nieuwsbrief van Omnivereniging Arcen.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking