VOG protocol

De omnivereniging Arcen (en haar afdelingen) stellen de VOG verplicht voor alle personen die in een vrijwilligersrol werken en daarbij leden begeleiden of sturing geven aan de vereniging/afdeling. Denk daarbij aan onder meer leiders, -trainers, -commissieleden en bestuursleden.

Elk jaar wordt voor nieuwe kaderleden de VOG aangevraagd. Het bestuur van de omnivereniging is eindverantwoordelijk voor alle zaken rond de VOG’s. De coördinator VOG die aangewezen wordt door het omnibestuur is verantwoordelijk voor het process voor de aanvraag en archivering van de VOG’s.

Het VOG protocol is hieronder te downloaden.

Downloads: