Bericht bestuur

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Doordat we corona meer en meer onder controle krijgen komt er eindelijk weer meer ruimte om te sporten. Het is bijna niet voor te stellen dat we al bijna 1,5 jaar niet meer lekker vrijuit hebben kunnen voetballen. We zijn er nog niet, maar alle seinen staan op groen en ik ben vol vertrouwen dat we in september het voetbalseizoen op een normale manier kunnen starten. Als actief voetballer kijk ik er al naar uit om weer het veld op te mogen. Ik hoop jullie ook.

Voor de vereniging betekent het een soort van ontwaken uit een winterslaap. Door de lange periode zonder een normale competitie en door de overige beperkingen die corona met zich meebracht, heeft zich voor velen van ons een ‘nieuw normaal’ gevormd. Een andere tijdsindeling, andere activiteiten met het gezin en/of vrienden, nieuwe hobby’s enz.

Gelukkig heeft dit bij DEV-Arcen niet geleid tot bijvoorbeeld een afname van het aantal leden, maar toch zien we ons als bestuur gesteld voor een grote uitdaging (die eigenlijk al dateert van voor corona). Om het nieuwe seizoen te kunnen draaien, moeten we er met z’n allen de schouders onder zetten. De jeugdcommissie en de leiding van de senioren zijn al druk bezig met de nieuwe teamindeling. Maar er moeten nog zoveel meer dingen gebeuren om er een sportief en gezellig seizoen van te maken. Iedereen zal een steentje moeten bijdragen, met alleen betalen van contributie komen we er niet. En daar wringt de schoen want geld zorgt er niet voor dat een jeugdteam een leider en/of trainer krijgt, geld schenkt geen koffie en tapt geen glaasje bier, geld levert geen scheidsrechter op en zit niet aan tafel bij het bestuur of een commissie.

Kortom, onze grootste uitdaging en zorg is momenteel: “Hebben we tijdig voldoende vrijwilligers voor alle commissies?” en “Hoe krijgen we mensen gemotiveerd om iets te doen voor de vereniging?”. Gebrek aan vrijwilligers is een bedreiging voor het voortbestaan van de vereniging.

Via dit schrijven wil ik namens het bestuur een dringend beroep doen op jullie allemaal: leden, ouders van leden en in feite op iedereen met een warm hart voor DEV-Arcen. Zonder jullie steun komen we er eenvoudigweg niet. En dat zou toch zeer jammer zijn in een seizoen waar we ook alsnog ons 100-jarig jubileum willen vieren. De jubileumcommissie is daarmee druk doende.

Wat verwachten we van jullie? We hopen dat er mensen spontaan opstaan en bereid zijn om het bestuur en de commissies te ondersteunen op permanente basis (een of meer seizoenen) of op ad hoc basis (cq per activiteit). Een aantal activiteiten spelen zich af op ons sportpark, maar er zijn ook diverse activiteiten die gewoon thuis gedaan kunnen worden, veelal op een moment dat jullie zelf het beste past. Concrete voorbeelden van dat laatste zijn bijvoorbeeld deelname aan de financiële commissie en de communicatie/website commissie. Het kan ook zijn dat jullie iemand kennen die bijvoorbeeld geen lid is van de vereniging, maar die mogelijk wel iets zou willen doen voor de vereniging. Ook dat horen we graag.

Waar hebben we zoal hulp nodig? Ten eerste draait het om voetbal. We hebben mensen nodig die willen plaatsnemen in de jeugdcommissie (bijv. als secretaris) en mensen die een team willen begeleiden op wedstrijddagen en/of trainingsavonden. Om wedstrijden te kunnen spelen is er een wedstrijdleider oftewel een scheidsrechter nodig. Om wedstrijden te plannen en te kunnen inspelen op veranderingen, afgelastingen e.d. is er (ondersteuning van het) wedstrijdsecretariaat nodig. Ook daarvoor zoeken we nog iemand. Wilt u voor, na of tijdens de wedstrijd een bakje koffie of een andere versnapering, dan moet het clubhuis open en bezet zijn, dan moet er voldoende voorraad zijn. Daarvoor hebben we een clubhuiscommissie inclusief een gastheer/gastvrouw nodig. Daarvoor hebben we nu nog maar één persoon. Dit heeft hoge prioriteit. Tot slot is het bestuur onderbemand, ook daarvoor zoeken we nog personen die graag een steentje willen bijdragen.

Tot slot wil ik nog kwijt dat we ook graag wat meer diversiteit in de vereniging krijgen. Er zijn helaas nog maar relatief weinig vrouwen actief als vrijwilliger binnen DEV-Arcen. Dat is jammer, zeker gezien ook dat we samen onze buur-verenigingen meiden/damesvoetbal op de kaart proberen te zetten.

Dit schrijven is geen klaagzang. Het is om besef te creëren over hoe we ervoor staan. Het is een oproep aan iedereen om er voor te zorgen dat we nog zo lang mogelijk in Arcen kunnen blijven voetballen in onze eigen kleuren groen en geel waarop we zo trots op zijn. Door de vergrijzing en ontgroening is dat al een uitdaging op zichzelf. Door de vorming van de OMNI-vereniging proberen we krachten te bundelen en zaken effectiever te organiseren door bijvoorbeeld samen commissies te vormen, maar ook dat kost tijd. Met andere woorden, om te kunnen voetballen en daarna te genieten van de derde helft op ons mooie sportpark, zullen we toch vooral zelf aan de slag moeten.

Hoe nu verder? Gewoon, laat wat van je horen: bel ons (het bestuur) op, stuur een email of kom een bakkie doen. Allemaal goed. Iedere steun is welkom. De vereniging, dat zijn we allemaal, met elkaar en voor elkaar.

Met vriendelijke groet,

Guus Muijres
Namens bestuur DEV-Arcen

DEV Nieuws Overzicht