Bestuursleden

Omnivereniging Arcen heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit 5 personen, waarvan 3 personen het dagelijks bestuur vormen. De afdelingen hebben elk nog hun eigen afdelingsbestuur.