Geschiedenis

In een enquête, georganiseerd door de toenmalige Stichting Gemeenschapsbelangen Arcen, werd door een groot aantal Arcenaren de wens geuit om te kunnen tennissen.

De oprichters van de vereniging (Sjaak Beeker, Jan Keltjens, Wim Sap, Riny Schinck-Janssen, Martin van der Weem, Wim van de Wielen en Chris Willemsen) hebben zich ingezet om de vereniging te realiseren, en uiteindelijk is dat gelukt.

17 december 1971
Op 17 december 1971 zag TCA het levenslicht en in april 1972 kreeg TCA de beschikking over 2 banen en een houten keetje, zonder douches, als kleedlokaal. Er was slechts 1 wc, buitenom bereikbaar, waar zowel de dames als de heren gebruik van moesten maken. De accommodatie kreeg de naam “de Brandemolen”, genoemd naar de straat waaraan deze is gelegen.De opening van het park werd op 20 mei 1972 verricht door burgemeester Linders.In november 1974 werd TCA als voorlopig erkende vereniging tot de K.N.L.T.B. toegelaten. In 1976 volgde de definitieve erkenning.

Door de gestage groei van het ledental ontstond er behoefte aan meer baancapaciteit en op 1 mei 1977 kreeg TCA dan ook de beschikking over de banen 3 en 4. Deze werden tevens voorzien van een automatische sproei-installatie.Het keetje werd vervangen door een heus clubgebouw dat door financiële steun van de gemeente en veel man-uren van de TCA leden  tot stand kwam. De kantine werd feestelijk geopend op 10 en 11 juni 1978 door de burgemeester, mevrouw van Soest-Jansbeken. Binnen TCA ontstond er vraag naar meer speeltijd, dit probleem werd opgelost door in 1983 de banen 3 & 4 van baanverlichting te voorzien. De aanleg werd betaald met de reserves die TCA in de loop der jaren had opgebouwd.

sfeerbeelden_36__2.jpg

Jaren '90
Door het in eigen beheer nemen van de kantine, BAAN 5, in 1992, kwamen er voor TCA meer financiële middelen vrij. Met deze middelen werd in 1993 verlichting aangelegd op banen 1 & 2 en werd in de winter 1995 / 1996 de kantine gemoderniseerd, vergroot en uitgebreid met een terras. De kantine werd feestelijk geopend bij de viering van het 25 jarig bestaan van TCA in april 1997 door burgemeester Frissen. In 1999 bleek de toestand van de banen dermate slecht dat bij de gemeente werd aangeklopt. In maart 2000 vond een algehele renovatie van de toplaag van de vier banen plaats en werden deze tevens voorzien van een drainage systeem, tweederde van de kosten werden door de gemeente betaald en eenderde door TCA.

Sportief
Op sportief gebied staan de leden van TCA ook hun mannetje. In de diverse competities waar aan wordt deelgenomen valt er regelmatig een kampioenschap te vieren. Het sportieve hoogtepunt van TCA was het behalen van het Algemene Limburgse kampioenschap in 1982 door het herenteam op zaterdag, met daaraan gekoppeld deelname aan de Nederlandse kampioenschappen in Vianen.

Privatisering
Vanwege het steeds maar verder dichtdraaien van de geldkraan door de landelijke overheid aan onze gemeente kwam deze in de eerste jaren van de nieuwe eeuw in een steeds moeilijker financiële positie. E.e.a. ging ten koste van het groot onderhoud van ons park. Het werd meer en meer duidelijk dat een privatisering van TCA onontkomelijk was. Uit de leden en bestuur werd een commissie benoemd welke namens TCA de onderhandelingen zou voeren en vanaf december 2005 is TCA geprivatiseerd.

Vanaf 2021 maakt TCA onderdeel uit van Omnivereniging Arcen en in juni 2022 vierde TCA het 50 jarige jubileum van de club.