Werkgroepen

Teamwork

Er zijn inmiddels diverse werkgroepen van start gegaan, de anderen volgen snel.

Werkgroep Sponsors
Leden: Erwin Achten (bestuur), Gerrie Kepser (AV Flash), Jamie Woodford (TCA), Jan Keltjens (Jong Arcen), Martijn Kenis (DEV-Arcen) en Henri Elbersen (Omni)
Voortgang: Er is een Plan van aanpak gepresenteerd met het doel om een sponsorplan op te stellen. Iedere maand zal er een bijeenkomst gehouden worden met als doel dat het Sponsorplan aan het einde van het jaar gereed is.
Vervolg: De werkgroep houdt daarna op te bestaan en er zal een Sponsorcommissie worden gevormd.

Werkgroep Ledenadministratie
Leden: Vanuit het Omnibestuur Gonny en Bas. Meedenkers vanuit afdelingen: ledenadministrateurs, secretarissen en budgethouders van elke afdeling.
Voortgang: Implementatie All United is gereed.

Werkgroep Communicatie
Leden: Bas van Giesen en Stefan Hermans (bestuur), Bram Wennekers en John Schinck (DEV), Marc van Eijndt en Jogn van den Hombergh (TCA), Jules Renkens (Jong Arcen), Jacqueline In 't Zand en Bernie Kaiser (AV Flash).
Voortgang: Momenteel ligt de focus op de nieuw te ontwikkelen website.
Vervolg: Bekijken nut en noodzaak vormen commissie.

Werkgroep Veiligheid
Leden: Stefan Hermans (bestuur), Esther van Swelm (Jon Arcen), Joyce Houben en Stan van Gendt (TCA), Guus Muijres (DEV), Patricia Smits (AV Flash) en ondersteuning vanuit gemeente Venlo door Bert Jansen,
Onderwerpen: Opzetten/revisie van protocol Veilig Sportklimaat, ondersteunen Vertrouwenscontactpersonen, VOG beleid.
Voortgang: Vertrouwenscontactpersonen hebben een cursus gevolgd. VOG beleid is aangepast.