Organisatiestructuur

Organisatiestructuur en verantwoordelijkheden 

Bestuur:
Voorzitter: Bob Kipshoven
Secretariaat: VACATURE, bij interesse melden bij bestuur@tcarcen.nl  Felix Smets a.i.
Penningmeester: Felix Smets
Bestuurslid: John van den Hombergh en Maurice Houben
contact: bestuur@tcarcen.nl

K-Commissie:
Regelt het reilen en zeilen binnen de kantine, die TCA in eigen beheer heeft.

Arcen: Annemiek Holla (voorzitter), Ingrid Rayer
Contactpersoon bestuur Arcen: Maurice Houben
Contactpersoon bestuur Lomm: John van den Hombergh
contact: kantinecom@tcarcen.nl

T-Commissie:
Ziet toe op en regelt het onderhoud van de banen en het park.

Arcen: Paul Albers, Ad van Oers, Stan van Gendt
Contactpersoon bestuur: Felix Smets
Lomm: Cor Heynen, Jac Verspay, Hay Verspay, Winy Vermazeren, Piet Wismans, Michel Houben en Wim van der Loo
contact: technischecom@tcarcen.nl

J-Commissie:
Organiseert alle jeugdevenementen, zowel gedurende als buiten het seizoen.

Peter van Elk
Contactpersoon bestuur: Maurice Houben
contact: jeugdcom@tcarcen.nl

Leden-administratie:
Harriëtte Beeker
Contactpersoon bestuur: Felix Smets
contact: tca.ledenadm@gmail.com

A-Commissie:
Ziet toe op de organisatie van alle seniorenevenementen.

Bram Hoogveld (voorzitter), Max Marcelissen, Niels van Oers 
Contactpersoon bestuur: Bob Kipshoven
contact: acom@tcarcen.nl

Commissie opvang leden:
Draagt zorg voor de werving, begeleiding en behoud van TCA-leden.

Jan Rheiter
Contactpersoon bestuur: Felix Smets
contact: leden@tcarcen.nl

C&W-Commissie:
Draagt zorg voor de samenstelling en uitgave van de nieuwsbrief.

Arcen: Marc van Eijndt
Contactpersoon bestuur: John van den Hombergh
contact: matchpoint@tcarcen.nl

Verenigingcompetitieleider:
Verzorgt de contacten met de competitiespelers, KNLTB en het Districtsbureau.

Lotte Janssen - van Rijswijck, John van den Hombergh
Contactpersoon bestuur: John van den Hombergh

Ballenbeheerder:
Regelt het gebruik van zowel de nieuwe als de gebruikte ballen.

Piet Haelermans

Trainerscoördinator:
Coördineert de trainingen van junioren en senioren.

Maurice Houben

Sponsorcommissie:
Draagt zorg voor de contacten met de sponsoren en de sponsorwerving.

Stan van Gendt, Jamie Woodford
Contactpersoon bestuur: Bob Kipshoven
contact: sponsorcom@tcarcen.nl

Groundsman:
Draagt zorg voor de banen.
VACATURE, bij interesse melden bij bestuur@tcarcen.nl