Vertrouwenscontactpersonen

DEV-Arcen, TCA, Jong Arcen, AV Flash en Koninklijke Harmonie Arcen

Omnivereniging Arcen staat voor plezierig en veilig sporten en spelen. De vereniging verwacht daarom dat de leden en begeleiders zich houden aan basisomgangsvormen en de gedragscode. Toch kunnen zich gebeurtenissen voordoen die als negatief worden ervaren: iemand krijgt te maken met grensoverschrijdend gedrag. Misschien wordt er gepest, gediscrimineerd of is er sprake van seksuele intimidatie of agressie.

Als je hiermee te maken hebt, is het belangrijk om hier over te praten. Misschien met een teamgenoot, een trainer of een bestuurslid. Maar het kan ook zijn dat dat niet passend is, of dat je niet weet hoe je met de situatie om moet gaan en wie je kan helpen. Daarvoor hebben we bij de Omnivereniging onafhankelijke vertrouwenscontactpersonen. Zij zijn er om een luisterend oor te bieden.

Na je melding via telefoon of e-mail gaat de vertrouwenscontactpersoon zo snel mogelijk (doorgaans binnen 3 dagen) met je in gesprek en helpt je te bepalen wat je volgende stap kan zijn.

Binnen Omnivereniging Arcen zijn de volgende vertrouwenscontactpersonen actief:

Wilfred Alblas
, bereikbaar via 06-55825163 of wilfred.alblas@ziggo.nl
Mariska Brauers
, bereikbaar via 06-31292598 of mariskabrauers@gmail.com
Jolien Rheiter
, bereikbaar via 06-51081110 of jolienr@hotmail.com

vc2022_2.jpeg