Bericht van de penningmeester

Beste DEV-er,

Ter voorbereiding op onze afdelingsvergadering van 28 oktober a.s. (voorheen ALV), wil ik graag de financiële resultaten met jullie delen. De vraag uit onze vorige ‘ALV’ om de resultaten van het boekjaar voorafgaande aan de bijeenkomst te delen is begrijpelijk. Om dit via de website van Omni-vereniging Arcen afdeling DEV- Arcen te presenteren, is niet de gewenste weg. Het staat niet in de ‘nieuwe’ statuten beschreven dat we resultaten per afdeling via de website (vooraf) publiceren. 

Om alle leden van DEV-Arcen de kans te geven zich in te kunnen lezen voorafgaande aan de afdelingsvergadering, kunnen geïnteresseerde leden een mail sturen naar penningmeester@dev-arcen.nl met het verzoek om de financiële resultaten 2021/2022 toegestuurd te krijgen.   

De cijfers zijn geen geheim, maar hoeven ons ziens ook niet aan de grote klok te worden gehangen. 

 De inhoud van de toe te sturen resultaten zijn als volgt:

  • De Resultaten 2021/2022 vergelijkende cijfers 2020/2021;
  • De Resultaten 2021/2022 vergelijkend cijfers begroting 2021/2022;
  • De financiële resultaten van ons jubileumfeest;
  • De begroting 2022/2023.

De financiële resultaten zullen, zoals hierboven omschreven, vanaf vrijdag 21 oktober op verzoek toegezonden worden. 

We beperken ons tot het presenteren van de afdelingsresultaten van DEV-Arcen op onze afdelingsvergadering van 28 oktober a.s., omdat (het bestuur van) Omni-vereniging Arcen, de (geconsolideerde) resultaten en financiële positie van Omni-vereniging Arcen en alle afdelingen afzonderlijk zal presenteren op onze Algemene Ledenvergadering.

Ik wil eenieder die in de voorbereiding vragen heeft over de cijfers, deze vooraf te mailen naar mij, zodat ik de antwoorden, in overleg met de penningmeester van Omni-vereniging Arcen, Gonny Reivers, paraat heb. Dit bevordert de voortgang in de vergadering. Niet vooraf gemelde vragen kunnen om deze reden in onze vergadering van 28 oktober a.s. leiden tot een uitgesteld antwoord. 

Voor vragen, opmerkingen en/of verzoek om financiële resultaten die verkrijgbaar zijn vanaf vrijdag 21 oktober, mail naar penningmeester@dev-arcen.nl

Vertrouwende erop je hiermede volledig en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd, verblijft,

met vriendelijke groet,

Bart Lamers
Penningmeester

DEV Nieuws Overzicht