Bericht van bestuur

Beste voetballiefhebbers,

Het seizoen gaat weer beginnen. Eindelijk kunnen we weer voetballen en publiek is daarbij van harte welkom. We hebben echter nog steeds te maken met corona en zijn daarom gehouden aan de richtlijnen en adviezen van de overheid in het kader van veiligheid en hygiëne. Zie voor gedetailleerde informatie het algemene protocol verantwoord sporten van NOC*NSF (https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport). De belangrijkste richtlijnen zijn nog steeds houd afstand, regelmatig handen wassen en als je ziek bent blijf je thuis.

Met betrekking tot het reizen naar trainingen en/of wedstrijden is bij reizen met personen uit meerdere huishoudens in één auto het advies een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Daarnaast stellen wij als bestuur van DEV-Arcen voor dat personen van 18 jaar en ouder die niet gevaccineerd zijn, om op eigen gelegenheid te reizen. Uw medewerking stellen wij zeer op prijs.

Op ons sportpark krijgen de senioren elftallen twee kleedkamers toegewezen om afstand houden mogelijk te maken. Daarvoor is een protocol gemaakt, aanwezig in de kantine, dat er op neer komt dat twee lokalen gebruikt kunnen worden voor omtrekken/douchen, maar dat tijdens de wedstrijd de spullen in één lokaal opgeslagen worden zodat we niet in de knel komen bij meerdere wedstrijden binnen een kort tijdsbestek.

In de kantine zijn de corona-richtlijnen van de reguliere horeca van toepassing.

Als iedereen zich aan de richtlijnen en adviezen houdt, dan kunnen we het risico op besmetting laag houden en toch gezellig samen sporten. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Met sportieve groet,

Namens bestuur DEV-Arcen
Guus Muijres

DEV Nieuws Overzicht