Mario Valckx Erelid!

Tijdens de najaarsvergadering op vrijdag 27 oktober jl. is Mario Valckx op voordracht van het bestuur door de vergadering benoemd tot Erelid van DEV-Arcen!

Mario was in januari van dit jaar 50 jaar lid van DEV. Hij is na en tijdens zijn actieve loopbaan o.a. 35 jaar actief geweest als leider en negen jaar gefunctioneerd als bestuurslid. Verder was hij lid van de commissie DEV100 die in 2022 het jubileumfeest heeft georganiseerd. Het jubileumboek was van zijn hand. 

Onder luid applaus werd zijn voordracht bekrachtigd.

Mario, van harte gefeliciteerd namens bestuur en leden van DEV-Arcen. 

Bestuur DEV-Arcen

DEV Nieuws Overzicht