Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.
T.n.v.
Opmerking
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken in te voeren in het invoerveld "E-mail".
 
Basisschool groep: (indien van toepassing)
Eventuele overige informatie die van belang kan zijn (b.v. Ziektes, Allergieën, Gedragsproblemen e.d.)
 
Akkoord automatische incasso
Automatische incasso is verplicht bij Omnivereniging Arcen
*Hierbij machtig ik Omnivereniging Arcen om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
Omnivereniging Arcen draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij Omnivereniging Arcen te betrekken.
Mogelijk nemen we nog contact met je op om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bardienst
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van Omnivereniging Arcen.
De statuten zijn hier te vinden: Statuten
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
Hierbij geeft u ook akkoord voor het enkele malen per jaar ontvangen van de nieuwsbrief van Omnivereniging Arcen.
*Ik ga hiermee akkoord
 
Opmerking