Commissies

Het bestuur wordt ondersteund door een tiental commissies. De commissies hebben een grote zelfstandigheid en daardoor ook verantwoordelijkheid. Jaarlijks bespreekt het bestuur met elke commissie het jaarplan van de commissie. Een - of tweemaal per jaar is er een bijeenkomst met de voorzitters van alle commissies.

Activiteitencommissie

  • Uitvoering en/of coördinatie van activiteiten naast het voetbal

Clubhuiscommissie

  • Beheer en coördinatie bezetting clubhuis

Financiële commissie

  • Boekhouding en financiële administratie, heffing contributie

Jeugdcommissie

  • Coördinatie jeugdvoetbal en teamindeling junioren

Accommodatie commissie

  • Onderhoud sportpark dat niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt, belijning velden

PR-commissie

  • Verzorgen van promotie en nieuwsberichten via diverse (multi-)media kanalen

Scheidsrechterscommissie

  • Zorgen voor en begeleiden van verenigings-scheidsrechters

Sponsorcommissie

  • Relatiebeheer met sponsoren

Technische commissie

  • Opzetten en uitvoeren van technisch beleidsplan