Bestuur

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de vereniging. Het bestuur bestaat uit maximaal 7 leden. Twee maal per jaar legt het bestuur op de ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. De vergadering is toegankelijk voor alle leden alsmede voor ouders van jeugdleden.

 

Taakverdeling en aandachtsgebieden bestuur

Voorzitter (vacature)
E-mail: 
voorzitter@dev-arcen.nl

 • Voorzitter vergaderingen
 • Bewaakt beleidsplan
 • Privacy beleid
 • Contactpersoon Gemeente, RKDSO, KNVB, media
 • Contactpersoon Activiteitencommissie

Secretaris (John Schinck)
E-mail: secretariaat@dev-arcen.nl

 • Contactpersoon Trainers senioren, seniorenleiders, verzorger
 • Contactpersoon Archivaris
 • Contactpersoon Ledenadministratie
 • Contactpersoon PR-commissie
 • Contactpersoon Sponsorcommissie

 

Penningmeester (Bart Lamers)
E-mail: penningmeester@dev-arcen.nl

 • Voorzitter Commissie Financiën
 • Contactpersoon Clubhuiscommissie
 • Contactpersoon Onderhoudscommissie

 

Bestuurslid vrijwilligerszaken (vacature)
E-mail: 

 • Reactief en proactief omgaan met vrijwilligers
 • Contactpersoon Jeugdcommissie
 • Contactpersoon AV Flash toernooi

 

Bestuurslid Algemeen (Nico Valckx)
E-mail: wedstrijden@dev-arcen.nl

 • Contactpersoon wedstrijdsecretaris

 

Bestuurslid Algemeen (Guus Muijres)

 • Contactpersoon algemene zaken
 • Contactpersoon Vertrouwenscommissie

 

Bestuurslid Technische zaken (vacature)

 • Voorzitter Technische Commissie
 • Opstellen en bewaken technisch beleidsplan