Introducé reglement

Met ingang dit seizoen is het introducé-reglement aangepast.

Wijziging
Het introducé-geld kan in Lomm niet meer contant betaald worden en wordt in Arcen niet meer achteraf via incasso geïnd. Vanaf nu geldt dat elk lid dat met een introducé heeft getennist op dezelfde dag het verschuldigde introducé-geld zelf moet overmaken naar:

NL36RABO0366285181
t.n.v. OMNI-vereniging Arcen
o.v.v. introducé geld TCA


Ongewijzigd blijft
Introducé geld Jeugd: € 1,50 per introducé / per keer
Introducé geld Volwassenen (18+): € 3,50 per introducé / per keer

Een introducé heeft dezelfde rechten en plichten als een TCA-lid.
Elk TCA-lid mag maximaal 3 introducé’s per keer meebrengen.
Bij 3 introducé’s mag alleen gedubbeld of gemixt worden.

Inwoners uit Arcen, Lomm en Velden mogen maximaal 5x per seizoen worden geïntroduceerd. Daarna treedt de baanverhuurprijs in werking.
Jeugdleden die lid zijn van tennisvereniging Velden mogen onbeperkt en gratis geïntroduceerd worden.

Deze regels zijn in Arcen ook op de kast van de verlichting gehangen.