VenloVerbroedert

VenloVerbroedert

In februari 2013 heeft een aantal Venlose voetballiefhebbers het initiatief genomen Venloverbroedert op te zetten. Het initiatief is ontstaan na een conflict tussen twee jeugdteams in de regio Venlo.

Doelstelling is normen en waarden bij leden en toeschouwers van de vijftien Venlose voetbalverenigingen onder de aandacht te brengen. Op die manier willen we bereiken dat iedere sporter in Venlo weet wat er van hem verwacht wordt. Via laagdrempelige acties willen we aandacht vragen voor specifieke onderwerpen. De shirtwissel-actie in april 2013 en shake-hands van oktober 2013 zijn daarvan voorbeelden.

De kracht van Venloverbroedert is dat we letterlijk en figuurlijk dicht op de bal spelen. We weten wat er speelt in de dagelijkse aansturing van een sportvereniging en dus weten we als geen ander waar de behoeftes liggen. Door de krachten te bundelen en samenwerking te bevorderen, wordt het onderlinge respect binnen de Venlose verenigingen vergroot. Je creëert zo als het waren een netwerk waar verenigingen met hun initiatieven, problemen en vragen terecht kunnen.

De doelen die Venloverbroedert voor ogen heeft zijn:
    •    Synergie.
    •    Begripsvorming voor elkaars problemen. En leren van elkaar.
    •    Gebruik maken van elkaars organisatorische kennis en ervaringen.
    •    Gezamenlijk gedragen initiatieven die tot betere resultaten leiden.
    •    Verhoging betrokkenheid.

Lees meer op de website Sport in Venlo.