Visie

Toch nog maar eens beginnen met de visie van de vereniging. Wat we willen bereiken als Omnivereniging is de leefbaarheid in Arcen op peil houden of waar mogelijk te verbeteren door het bevorderen van een gezond/rijk verenigingsleven.


We zien de omnivereniging als een middel om de belasting van de bestuursleden en andere vrijwilligers van de afdelingen te verminderen door samen zaken op te pakken en te organiseren. Daardoor kunnen de afdelingen zich meer kunnen richten op de sport/het spel zelf.

Ook willen we het mogelijk maken dat in de toekomst andere verenigingen zich kunnen aansluiten. Verder kan de omnivereniging drempelverlagend werken voor het starten van nieuwe sport- of spelinitiatieven. We zien ook mogelijkheden voor beweegmogelijkheden voor de jeugd waarbij ze kennismaken met alle sport- en spelmogelijkheden binnen Omnivereniging Arcen en hopelijk uiteindelijk kiezen voor de afdeling(en) waar ze zich het best bij voelen.

4_verenigingen_2.png