Waardevolle club

TCA-Arcen is 'Waardevolle Club'

Zaterdag 30 april kwam de heer Joop Wijnands van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie ons verrassen. De NKS werkt met de gemeente Venlo en de KNVB samen op o.a. het gebied van sportiviteit. Een vereniging die op het terrein van normen en waarden en fairplay goed scoort, wordt daarvoor beloond met het keurmerk de Waardevolle Club. Alle bij de Stichting Verenigingsleven Arcen aangesloten verenigingen (TCA, AV Flash, Jong Arcen en DEV-Arcen) mogen zich nu Waardevolle Club noemen. Tot dusver werd de Waardevolle Club overigens alleen uitgereikt aan voetbalverenigingen. Arcen heeft dus de primeur doordat ook andere verenigingen deze eer te beurt valt.

waardevolle_club_2.jpg
Op de foto zie je een afvaardiging van alle besturen, Joop Wijnands (NKS, 3e van rechts) en Josine van Loon (Sportbedrijf gemeente Venlo, 2e van links) met de oorkondes en tegels van de Waardevolle Club