Downloads

Op deze pagina vind je allerlei informatie die voor leden van Omnivereniging Arcen van belang is.
De betreffende documenten kun je downloaden door op 'Lees meer' te klikken.

Statuten

De statuten zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en geven de vereniging een juridische basis. Er is een notariële akte gemaakt en de vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Lees meer

Jaarverslag 2020-2021

Volgens de statuten van Omnivereniging Arcen wordt het jaarverslag uitgebracht door de secretaris over het verenigingsjaar.
Zie hieronder voor het jaarverslag 2020-2021.

Lees meer

Jaarverslag 2021-2022

Volgens de statuten van Omnivereniging Arcen wordt het jaarverslag uitgebracht door de secretaris over het verenigingsjaar.
Zie hieronder voor het jaarverslag 2021-2022.

Lees meer

Jaarverslag 2022-2023

Volgens de statuten van Omnivereniging Arcen wordt het jaarverslag uitgebracht door de secretaris over het verenigingsjaar.
Zie hieronder voor het jaarverslag 2022-2023.

Lees meer

Exitformulier leden en vrijwilligers

U hebt bedankt als lid en/of vrijwilliger en we willen graag weten waarom. Met deze informatie kunnen we ons voordeel doen en verbeteringen in de organisatie realiseren. We verzoeken u daarom vriendelijk bijgaand formulier zo volledig mogelijk te beantwoorden.

Lees meer