Schema bardiensten online

Het seizoen 2022-2023 gaat weer van start. Wat inhoudt dat ook de bardiensten weer worden opgepakt.

Dit seizoen beperkt het zich tot de zondagochtend en betreft het 5 zondagen voor de eerste helft, verdere data volgen in januari. De datums en indeling staan in de bijlage hieronder.

En voor mensen die nog niet de "Verantwoord alcohol schenken" cursus/certificaat hebben gedaan graag nog even doen.

Om een bardienst te mogen draaien is het noodzakelijk in het bezit te zijn van het IVA-certificaat. Iedereen die een bardienst gaat draaien
willen we daarom vragen om een online test in te vullen om zo het IVA-certificaat te kunnen behalen. Doe hiervoor het volgende:

* Ga naar https://www.nocnsf.nl/iva
* Ga naar het tabblad "doe de test"
* Vul de gegevens in. Bij emailadres barverantwoordelijke mag je nieuws@avflash.nl invullen en bij de naam van de barverantwoordelijke
mag je Bernie Kaiser invullen
* Druk op "begin de test"

Bedankt !

Downloads:

AVFlash Nieuws Overzicht