Lidmaatschap

Hier vind je meer informatie over het lidmaatschap bij TCA.

Nieuwe leden
Nieuwe leden of mensen die interesse hebben om lid te worden van TCA kunnen voor uitgebreide informatie mailen naar bestuur@tcarcen.nl

Een nieuw lid dat zich tijdig aanmeld kan tennisles op eigen niveau krijgen. Training is belangrijk om de sport en techniek goed onder de knie te krijgen en om blessures te voorkomen.

Wil je lid worden van TCA? Klik dan HIER


Tijdelijk lidmaatschap
TCA biedt nu ook de mogelijkheid voor nieuwe leden om kennis te maken met tennis.
Een tijdelijk lidmaatschap loopt voor 3 maanden, in periodes:

    t/m 17 jaar vanaf 18 jaar
winter: jan-feb-mrt € 15,- € 30,-
voorjaar: apr-mei-jun € 20,- € 40,-
zomer: jul-aug-sep € 20,- € 40,-
najaar: okt-nov-dec € 15,- € 30,-

Een tijdelijk lidmaatschap kan verlengd worden, tot maximaal 2 jaar.
Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding vul dan formulier tijdelijke lidmaatschap in en stuur dan ingevuld formulier naar tca.ledenadm@gmail.com.
Bij vragen mail naar tca.ledenadm@gmail.com.

Ledencategorie
Senior: vanaf 1 januari van het jaar waarin men 23 jaar wordt.
Junior+: vanaf 1 januari van het jaar waarin men 16 jaar wordt en op aanvraag.
Jeugdlid: vanaf 15 jaar en jonger.

Contributiebedragen 2022
Contributiebedragen per seizoen in €

Lidmaatschap vanaf Aspirant Junior Junior + Senior Steunend Lid
januari-juni 98,00 98,00 93,00 129,00 15,00
juli 47,50 47,50 54,00 80,00 15,00
augustus 30,66 30,66 45,00 65,00 15,00
september 20,44 20,44 36,00  50,00 15,00

* Jeugdleden betalen € 95 per jaar voor ‘alles in één tennis’ (contributie, trainingen, competities e.d.) met twee keer per jaar (1 februari en 1 juni) een incasso van  € 47,50.

Bovendien:

  • Senior- en en junior+ leden van 18-22 jaar zijn verplicht  om jaarlijks aan 3 DOE-activiteiten mee te doen.
    Voor de meeste leden betekent dit het draaien van kantine-diensten.
    Door werkzaamheden in eigen beheer te doen kunnen we de contributie en kantineprijzen op een acceptabel nivo houden
  • Junior+ leden van 16 en 17 jaar zijn verplicht zich op te geven voor baanonderhoud;  Zij mogen geen kantinedienst draaien

Opzegging van het lidmaatschap
U dient uw lidmaatschap op te zeggen voor 20 januari van het lopende kalenderjaar. Dit kunt u doen bij de ledenadministratie via tca.ledenadm@gmail.com.

Indien u zich na 20 januari afmeldt, worden de kosten die wij verschuldigd zijn aan de KNLTB aan u doorberekend.


Gezinskorting
Vanaf het vierde (thuiswonende) gezinslid geldt een korting op de contributie van 50%. De korting wordt gegeven op de contributie van het jongste gezinslid (en niet op de contributie van degene die als laatste lid wordt). Tevens kan door die gezinnen een aanvraag voor gespreide betaling (per 1 februari en per 1 juni) van de contributie gedaan worden.

Reductie ivm ziekte/blessures
In principe vindt geen restitutie van contributie plaats, maar verrekening met de contributie van het daaropvolgende jaar. Het seizoen loopt in deze regeling van april t/m september, in totaal 6 maanden. Een periode van 2 maanden is altijd eigen risico voor de leden, in verband met dekking bondscontributie. Bij een ziekteperiode van minstens 3 maanden vindt verrekening plaats; het bestuur beoordeelt iedere aanvraag afzonderlijk.

De percentages reductie per seizoen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Ziek Restitutie Senior Junior+ Jeugdlid
3 mnd 1 mnd 16,67% 16,67% 16,67%
4 mnd 2 mnd 33,33% 33,33% 33,33%
5 mnd 3 mnd 50,00% 50,00% 50,00%