INFO VOOR DE VOLLEYBALLER

De functies binnen een seniorenteam bestaan uit een contactpersoon, een aanvoerder, een of twee scheidsrechters, een coach en een trainer. 

Ieder team moet twee scheidsrechters leveren voor de competitie.

Lees meer