Contributie

 

 

Spelende leden:

leden die zowel trainen als competitie spelen. Spelende leden zijn onderverdeeld in de categorieën senioren, recreanten en jeugd.

Trainende leden:

leden die niet meedoen aan de competitie, maar wel meetrainen met een bepaald team.

Verenigingsleden:

leden die een binding met de vereniging hebben middels een kaderfunctie zonder deel te nemen aan de competitie of trainingen.

Vrijwillige leden:

leden die voor de vereniging vrijwilligerswerk verrichten, welke niet vallen onder de kaderfuncties.

Ereleden:
leden die door hun bijzondere verdiensten voor de vereniging worden gewaardeerd met een erelidmaatschap dat kosteloos en altijddurend is