Contributie

 

 

Nieuwe leden: mogen 4 gratis proeflessen volgen. Neem hiervoor contact op met technischezaken@avflash.nl.

 

Spelende leden:

Leden die zowel trainen als competitie spelen. Spelende leden zijn onderverdeeld in de categorieën senioren, recreanten en jeugd.

Trainende leden:

Leden die niet meedoen aan de competitie, maar wel meetrainen met een bepaald team.

Verenigingsleden:

Leden die een binding met de vereniging hebben middels een kaderfunctie zonder deel te nemen aan de competitie of trainingen.

Vrijwillige leden:

Leden die voor de vereniging vrijwilligerswerk verrichten, welke niet vallen onder de kaderfuncties.

Ereleden:
Leden die door hun bijzondere verdiensten voor de vereniging worden gewaardeerd met een erelidmaatschap dat kosteloos en altijddurend is.

 

 

Contributie 2022/2023

Circulatie 1 € 105,00

Circulatie 2 € 105,00

Circulatie 3 € 105,00

Circulatie 4 € 132,00

Circulatie 5 € 132,00

Circulatie 6 € 132,00

C-jeugd € 152,00

B-jeugd € 163,00

A-jeugd € 168,00

Senioren € 190,00

Recreanten trainen en wedstrijd € 137,00

Senioren alleen trainen € 127,00