Over AV Flash

De vereniging is in het jaar 1968 opgericht door Wijnand Beerkens, Pierre Groetelaars en Peter Reivers. In 1968 is de vereniging met 14 leden van start gegaan. Al in 1969 werd het eerste buitentoernooi georganiseerd. Hier namen in totaal 80 teams aan deel.

Lees meer

Bestuur

Algemeen Bestuur
De algemene leiding van AV Flash alsmede de uitvoering van de door de ALV genomen besluiten komen voor rekening van het bestuur. Zij vertegenwoordigen de vereniging en bereiden voorstellen voor. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, twee bestuursleden technische zaken en vier bestuursleden algemene zaken. Bekijk het schema.

Lees meer