Tennispark

Belangrijke informatie voor het gebruik van het tennispark:

 luchtfoto_tca_2.jpg

Sproeitijden
De banen zijn voorzien van een automatische sproei-installatie die gekoppeld is aan het weerstation is Arcen.

Hierdoor houdt het systeem zelf rekening met het weer. Afhankelijk van het weer zal er dus meer en minder beregening door de sproeiers plaatsvinden. Indien nodig wordt er om 02:00 uur en 07:00 uur gesproeid.

Mochten de banen te droog zijn dan kunt u ook handmatig sproeien dit gaat als volgt:

 • Rol de slang, die tussen beide banen opgerold hangt, uit
 • Controleer of de kraan dichtgedraaid is
 • Zwarte ronde schakelaar voor grondwaterpomp zit aan rechterzijde in groene kast waarin ook baanverlichting zit.
 • Ga naar de baan en pak de sproeier stevig vast
 • Draai de kraan open en maak de baan nat
 • De grondwaterpomp stopt automatisch na 9 minuten. Draai altijd de kraan dicht
 • Rol de slang weer op


Speeltijden
In Arcen kan er zolang het weer het toelaat het hele jaar door gespeeld worden. In Als het gevroren heeft en gaat het gaat dooien worden de banen papperig. Dan kan er niet getennist worden. In Lomm kan het hele jaar door gespeeld worden op de kunstgrasbanen.

Anders dan bij andere sportverenigingen zijn er geen vastgelegde speeltijden, u zult zelf initiatief moeten nemen om te kunnen tennissen door andere leden te vragen of ze tijd hebben voor een partijtje tennis.

Uitzondering hierop zijn de racket toss op dinsdagmiddag (dames), u kunt dan gewoon naar het tennispark komen en met de andere aanwezige leden een balletje slaan. Ook tijdens toernooien bent u van een tegenstander verzekerd, u moet zich hiervoor echter wel aanmelden bij de toernooicommissie. Meer informatie hierover vindt u op onze website onder blok “nieuws” en/of in e-mails die de Activiteiten-commissie naar de leden stuurt.

Lidmaatschap: Leeftijd: Speeltijden:
Aspirant  t/m 11 jaar Tot 18.00
Junior 12 t/m 15 jaar Tot 20.00
Junior + 16 + 17 jaar Tot 23.00
Senior Vanaf 18 jaar Tot 23.00

Verlichting
Alle banen zijn voorzien van verlichting. U kunt de verlichting aan zetten door in het kastje bij de entree op de bij de banen behorende schakelaar te drukken. Per twee banen is er een schakelblok met daarop een rode en een groene knop, groen is aanschakelen en rood is uitschakelen.Wordt er geen gebruik meer gemaakt van de banen schakel dan de verlichting uit. Na uitschakeling 15 min. wachten alvorens opnieuw in te schakelen.

Tot 23.00 uur mag er met verlichting worden gespeeld.


Banen
Na elke partij dient er baanonderhoud te worden gedaan, dit baanonderhoud ziet er als volgt uit:

 • Eventueel gemaakte gaten en kuiltjes in de baan dichten
 • De banen vegen op de juiste manier:
 • van buiten naar binnen spiraalsgewijs, dit om te voorkomen dat er te veel gravel van de baan wordt geveegd
 • van zijafrastering tot midden tussen de 2 banen en van achterafrastering tot aan het  net om algengroei te voorkomen
 • Indien nodig de banen walsen (begin van het tennisseizoenseizoen)
 • Bij regen en te natte banen mag u de baan niet betreden

Veegschema
veegschema_2.jpg