Notulen online-ledenvergadering 25 maart 2021

Op 25 maart van dit jaar hebben we opnieuw een online-ledenvergadering gehouden.


Lees hier de notulen van de vergadering.

Graag tot snel, blijf gezond!

Bestuur DEV-Arcen

DEV Nieuws Overzicht