Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2021

DEV nodigt graag alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van DEV-Arcen. De ALV wordt gehouden op vrijdag 29 oktober a.s. en begint om 21:00 uur in ons clubhuis.

Ieder lid heeft toegang tot de ledenvergadering. Jeugdleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders/verzorgers.

Agenda ALV oktober 2021

21.00 u            1.         Opening

21.05 u            2.         Goedkeuring notulen de Ledenvergadering 25 maart 2021

21.10 u            3.         Jaarverslag van de secretaris*

21.15 u            4.         Financiën

a) Financieel verslag seizoen 2020-2021*

b) Vaststellen begroting seizoen 2021-2022*

c) Vaststellen contributie

21.30 u            5.         Bestuursverkiezing

Volgens rooster is aftredend Dave Drissen. Deze stelt zich niet verkiesbaar. Het bestuur heeft nog geen opvolger voor Dave gevonden. Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur of een mail sturen aan secretariaat@dev-arcen.nl.

 

21.35 u            6.         OMNI-vereniging Arcen

21.45 u            7.         Vooruitblik

22.00 u            8.         Activiteiten 2021-2022

22.10 u            9.         Mededelingen en ingekomen stukken

22.25 u            10.       100-jarig jubileum 2022

22.45 u            11.       Rondvraag

23.00 u            12.       Afsluiting, aansluitend gezellig samenzijn

 

* Deze documenten zijn voor de vergadering, vanaf 20.30 uur, in te zien in het clubgebouw. 

Op de agenda staan zaken die elk lid of ouder aangaan. Je aanwezigheid wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Kun je niet komen, meld je dan even af bij John Schinck, bij voorkeur per mail.

We rekenen op je komst!

Namens het bestuur van DEV-Arcen,

Guus Muijres,                         John Schinck,                        Bart Lamers,
Voorzitter                                Secretaris                               Penningmeester

DEV Nieuws Overzicht