Nieuwe coronamaatregelen DEV-Arcen

Beste leden, ouders van jeugdleden en supporters,

DEV-Arcen volgt de nieuwe richtlijnen van de overheid en de KNVB/NOC-NSF inzake corona. Het is in ieders belang dat we corona zo snel mogelijk onder controle krijgen en dat kan alleen als we ons aan de alom bekende basisregels houden. Nieuw is dat tot nader order geen publiek meer welkom is op de accommodatie. Zowel niet langs het veld, op het terras als in de kantine. Voor spelers, leiders, vrijwilligers en scheids- en grensrechters (>=18 jaar) zijn de kleedlokalen en de kantine alleen toegankelijk met een CTB (Corona Toegangs Bewijs). Daarop zal gecontroleerd worden. In de kantine en op het terras is bovendien placering van toepassing. Daarnaast geldt het dringende advies van de KNVB om het bezoek aan de kantine zo kort mogelijk te houden.

Bij uitwedstrijden roepen wij op om het aantal rijouders tot een minimum te beperken. Rijouders die jonge sporters vervoeren naar een uitwedstrijd zijn in dat geval functioneel aanwezig: zij hoeven in dat geval geen CTB te tonen en mogen langs de lijn plaatsnemen en/of na vertoon van CTB ook in de sportkantine. Dit geldt uiteraard ook voor de leiders. Verder is bij reizen met personen uit meerdere huishoudens in één auto het dringende advies een mondkapje te dragen voor alle inzittenden van 13-jaar en ouder. Uw medewerking stellen wij zeer op prijs.

Het is natuurlijk jammer dat het zo moet. We hebben er begrip voor dat niet iedereen dit leuk zal vinden. Heb geduld en respect voor elkaars mening. Hou je aan de regels zodat we het risico op besmetting zo klein mogelijk houden.

Met vriendelijke groet,

Guus Muijres
Namens het bestuur van DEV-Arcen

DEV Nieuws Overzicht