ALV Omnivereniging Arcen

Omnivereniging Arcen nodigt graag alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op woensdag 7 december a.s. en begint om 20:00 uur in de kantine van DEV-Arcen.


Agenda ALV Omnivereniging Arcen
1.    Opening
2.    Jaarverslag seizoen 2021-2022 *
3.    Notulen vorige vergadering 8-12-2021 *
4.    Financiën
         a) Financieel verslag seizoen 2021-2022 **
         b) Vaststellen begroting seizoen 2022-2023 **
         c) Controlecommissie/kascommissie
5.    Bestuurszaken
6.    Terugblik en vooruitblik Omnivereniging Arcen
7.    Vaststellen wijziging Huishoudelijk reglement *
8.    Mededelingen en ingekomen stukken
9.    Rondvraag en afsluiting
 
*    Deze documenten zijn met de uitnodiging meegestuurd
**  Deze documenten zijn in te zien door een afspraak te maken met onze penningmeester,
      via penningmeester@omni-arcen.nl

Ieder lid heeft toegang tot de ledenvergadering. Jeugdleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders/verzorgers. Op de agenda staan zaken die elk lid of ouder aangaan. Je aanwezigheid wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Kun je niet deelnemen, meld je dan even af bij Bas van Giesen, bij voorkeur per email via secretariaat@omni-arcen.nl

Bestuur Omnivereniging Arcen

Nieuws Overzicht