Samenwerking Jeugdafdelingen IVO/DSO/DEV

Geachte leden,
Wij zien steeds meer een uitdaging om in, met name, de hoogste leeftijdscategorieën een volwaardige teamindeling te maken. Om diverse redenen haken spelers in deze leeftijdscategorie af zodat we de teams nauwelijks compleet krijgen. Tevens spelen de verschillen, in leeftijd en niveau, binnen de teams hierin ook een rol.

Een goede reden om eens te kijken naar een samenwerking met een of meerdere verenigingen uit de buurt. Derhalve hebben afgevaardigden van het hoofd- en jeugdbestuur van IVO, DSO en DEV sinds 2022 gesprekken gevoerd voor een mogelijke samenwerking. Op basis van deze gesprekken zijn we overeengekomen dat we een pilot gaan starten voor de JO17 en JO19 in het seizoen 2024-2025.

Uiteindelijk doel van deze samenwerking is voor de betreffende leeftijdscategorieën een volwaardige en evenwichtigere teamindeling te maken zodat iedere speler zoveel mogelijk op zijn eigen niveau en bij eigen leeftijdsgenoten kan spelen wat spelplezier en ontwikkeling bevordert.
De spelers, ouders en leiders van betreffende leeftijdscategorieën hebben op 14  (IVO) en 15 (DSO/DEV) november reeds een informatieavond gehad waarop deze samenwerking is toegelicht.

Om alle leden een inkijk te geven in de vorm van samenwerking vinden jullie in de bijlage bij dit bericht in hoofdlijnen een opsomming van de reeds gemaakte afspraken, verdere praktische uitwerking zal in de komende maanden gaan plaatsvinden.

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestuur en Jeugdcommissie van IVO, DSO en DEV hebben vertrouwen in een fijne samenwerking.

ivodsodev_2.png

Downloads:

DEV Nieuws Overzicht