Agenda voorjaarsvergadering afdeling: DEV-Arcen

Beste DEV´er, 

We nodigen je graag uit voor het bijwonen van de Voorjaarsvergadering afd. DEV-Arcen die wordt gehouden op vrijdag 29 maart a.s., aanvang 20.00 uur, in ons clubhuis. 

Ieder lid heeft toegang tot ledenvergaderingen van DEV-Arcen. Jeugdleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders. 

Zie hieronder de agenda voor de vergadering. De notulen van de najaarsvergadering wordt via de mail verspreid onder onze leden. 

DEV Nieuws Overzicht